วัน พฤหัสบดี วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
     
     
     
   
 • นายสมศักดิ์ หอมชื่น
  ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 • นายสุริยา ดอกบัว
  ประธานฝ่ายเงินกู้ 
 • ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ ศรีระวงศ์
  กรรมการฝ่ายเงินกู้ 
 • นายวีระชาติ อำนาจวรรณพร
  ผู้ตรวจสอบกิจการ 
 • นายสิทธิพงษ์ พงษ์เสือ
  กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 • นายพัลลภ สุระเกษ
  กรรมการเงินกู้ 
 • นายสมร ไชโยธา
  รองประธานกรรมการ คนที่ 1 
 • นายดำรงรัตน์ ลือนาม
  กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
 • นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
  รองประธานกรรมการ คนที่ 2 
 • นายพรหมพิริยะ สิงห์ไชย
  กรรมการเงินกู้ 
 • นายชัยพร สนิทนวล
  กรรมการเงินกู้ 
 • นายทวีฤทธิ์ โลจรัส
  เลขาฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์ 
ไม่พบข้อมูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
 • นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร
  ผู้จัดการ 
 • นายปรเมษฐ์ บุญหนา
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
 • นางสาวสุจิลักษณ์ เสนาจันทร์
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน 
 • นางสาวพัชร์ทิตา กิ่งแก้ว
  รองผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ 
 • นางอมรรัตน์ บุญทน
  ผู้ช่วยฝ่ายสินเชื่อ 
 • นางสาวนริศรา ไผ่ป้อง
  ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ 
 • นางศรันยา บุญยะมาตย์
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
 • นางสาวกัลยา คำตัน
  ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี 
 
 
 
 
 
 
 
 
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด
  366 ม.2 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 ติดต่อ 081-593-5758 , 045-451581
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx