วัน พฤหัสบดี วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561
     
     
     

 • นายสมศักดิ์ หอมชื่น
  ประธานศึกษาและประชาสัมพันธ์
   

 • นายสุริยา ดอกบัว
  ประธานฝ่ายเงินกู้
   

 • ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ ศรีระวงศ์
  กรรมการฝ่ายเงินกู้
   

 • นายวีระชาติ อำนาจวรรณพร
  ผู้ตรวจสอบกิจการ
   

 • นายสิทธิพงษ์ พงษ์เสือ
  กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
   

 • นายพัลลภ สุระเกษ
  กรรมการเงินกู้
   

 • นายสมร ไชโยธา
  รองประธานกรรมการ คนที่ 1
   

 • นายดำรงรัตน์ ลือนาม
  กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
   

 • นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์
  รองประธานกรรมการ คนที่ 2
   

 • นายพรหมพิริยะ สิงห์ไชย
  กรรมการเงินกู้
   

 • นายชัยพร สนิทนวล
  กรรมการเงินกู้
   

 • นายทวีฤทธิ์ โลจรัส
  เลขาฝ่ายศึกษาและประชาสัมพันธ์
   
ไม่พบข้อมูล

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


 
 
ไม่พบข้อมูลที่ต้องการค้นหา..

 • นางมลฑิรา อ่อนศรีบุตร
  ผู้จัดการ
   

 • นายปรเมษฐ์ บุญหนา
  หัวหน้าฝ่ายบัญชี
   

 • นางสาวสุจิลักษณ์ เสนาจันทร์
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน
   

 • นางสาวพัชร์ทิตา กิ่งแก้ว
  รองผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
   

 • นางอมรรัตน์ บุญทน
  ผู้ช่วยฝ่ายสินเชื่อ
   

 • นางสาวนริศรา ไผ่ป้อง
  ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ
   

 • นางศรันยา บุญยะมาตย์
  หัวหน้าฝ่ายธุรการ
   

 • นางสาวกัลยา คำตัน
  ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
   
 
 
 
 
 
 
 
    สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ จำกัด
  366 ม.2 ต.โนนหนามแท่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
 ติดต่อ 081-593-5758 , 045-451581
E-mail : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx